STYRET HAR VEDTATT Å UTSETTE MEDLEMSAKTIVITETENE INNTIL VIDERE GRUNNET FARE FOR SPREDNING AV KORONAVIRUS

RÅD OG INFORMASJON TIL BEFOLKNINGEN OM NYTT KORONAVRIUS
Publisert 08.02.2020 Oppdatert 12.03.2020
Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært i utbruddsområder gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor? Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.
Informasjon for befolkningen
-Helsemyndighetene har i dag annonsert omfattende tiltak mot koronavirusepidemien. Les mer hos Helsedirektoratet -Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no -Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. -Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. -Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.
Klikk her

Les også henstillingen fra helsenorge.no/koronavirus.
Klikk her

samt regjeringen.no
Klikk her

========================================================================================================================

SMERTEKAFÈ
For deg som er smertepasient eller pårørende, og som ønsker å bli kjent med andre i samme situasjon på en annen måte, starter Smertepoliklinikken A-Hus og Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd Oslo og Omegn et samarbeide om et månedlig arrangement kl 16,00-18.00 i Glassgata på A-HUS. Vi håper å se deg der. Servering blir kaffe og te.
(Se: Møter og arrangementer)

========================================================================================================================

GRUPPEBEHANDLING FOR PERSONER MED LANGVARIGE SMERTER
MUST-studien ved OUS smerteklinikk
Vi skal undersøke tre ulike gruppebehandlinger for personer med langvarig smerte i et nytt nasjonalt prosjekt! Ønsker du å vite mer om studien eller vise din interesse for deltakelse? Ta kontakt med sissel.jarmund@ous-hf.no eller sms til tlf 90 93 14 23.
Klikk her

=========================================================================================================================

VELKOMMEN TIL FKS-NETT

Denne foreningen er startet av smertepasienter, og hensikten er å skape et forum hvor smertepasienter kan møtes for å hjelpe hverandre, diskutere felles problemer, samles om felles hobbyer, og å finne et sted hvor det å ta vare på hverandre blir viktigere enn noe annet.

FKS arbeider også for å få gjennomført løsninger på mange problemer som medlemmene føler på kroppen. Det kan være seminarer som går på det å leve med smerter, hvordan vi kan få våre nærmeste til å akseptere våre problemer, formidle informasjon om de rettigheter man har til stønader, behandling etc.

FORMÅL

-     Å ARBEIDE FOR AT KRONISKE SMERTER BLIR ALLMENT AKSEPTERT OG PRIORITERT SOM ET OMFATTENDE OG ALVORLIG  PROBLEM.

-     Å STIMULERE MEDLEMMENE OG DERES NÆRMESTE TIL AKTIVITET OG EGENINNSATS, SLIK AT SMERTEPASIENTER I STØRRE GRAD KAN MESTRE SIN EGEN LIVSSITUASJON.

-     Å ARBEIDE FOR AT MENNESKER MED KRONISKE SMERTER OPPNÅR FULLE RETTIGHETER INNEN HELSE- OG TRYGDEVESEN.

-     Å DRIVE INFORMASJONSARBEID OVERFOR FORENINGENS MEDLEMMER, HELSEVESEN, MYNDIGHETER – LOKALT OG SENTRALT – SAMT SAMFUNNET FOR ØVRIG.

OPPBYGNING

-    FKS består av et Sentralstyre og p t 10 lokalavdelinger (Se under FKS-adresser)

-          Sentralstyret arbeider i stor grad gjennom nedsatte utvalg

-     Behandlingsreiseutvalget planlegger foreningens behandlingsreiser og andre reisetilbud til medlemmene.

-     Helsepolitisk utvalg skal arbeide aktivt overfor sentrale myndigheter, media og andre opionsdannere. Spre informasjon om foreningens arbeid og formål, arbeide aktivt for at foreningen kommer med i programmer og debatter. Helsepolitisk  utvalg skal også være talerør mot sentrale helse- og trygdeetater. Kartlegge tilbud innen smertebehandling, kartlegge medlemmenes situasjon og deres behov. Bære fram saker fra medlemmene formidlet gjennom lokalavdelingene.

-    GLIMT-redaksjonen står for utgivelse av FKS’ medlemsblad, en landsdekkende publikasjon for foreningens medlemmer. Sekundært informasjons- og påvirkningsorgan overfor myndigheter, samt helse- og sosialinstitusjoner. GLIMT distribueres gratis til medlemmer, sykehus med anestesiavdelinger og/eller smerteklinikk, fylkesleger, politikere lokalt og sentralt, samt media.

-    Verve- og kontaktutvalget skal opprettholde god kontakt med lokalavdelingene og Sentralstyret. I tillegg har utvalget som formål å øke medlemstallet både ved kampanjer i eksisterende- og ved opprettelse av nye avdelinger

MEDLEMSKAP

Foreningen er åpen for medlemmer fra hele landet, og medlemskapet er personlig. Bedrifter og organisasjoner har dog anledning til å tegne et støttemedlemskap, disse har ikke stemmerett ved valg.

FKS medlemskap betinger IKKE spesielle diagnoser, men er åpen for alle med kroniske smerter, familie, venner og bekjente. Foreningens medlemmer lider bl a av bekkenlidelser, rygglidelser, reumatiske lidelser, fibromyalgi, nervesmerter, whiplash, migrene og kroniske smerter etter forskjellige operasjoner; som kreft, rygg og skjelett. En del av medlemsmassen er dog kroniske smertepasienter UTEN konkret diagnose, de aller fleste av disse er også uføretrygdet. Mange av medlemmene har også medlemskap i andre interesseorganisasjoner, noe FKS ser positivt på da de forskjellige organisasjonene fokuserer på hver sine hovedsaker som utfyller hverandre.

 

Fornøyd med våre nettsider ?
Svar til redaktør: finncorn@gmail.com

 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd Oslo og Omegn,

Gamle Leirdalsvei 16, 1081 OSLO, Telefon 907 77 411, Organisasjonsnummer 983 983 219, 

e-post: fks.oslo@kroniskesmerter.no  WEB: http://www.smerter.org